Διαχείριση newsletters

Δημιουργήστε και προσαρμόστε εύκολα τα newsletters σας ώστε να ταιριάζουν με το προφίλ και τους στόχους σας. Αποστείλτε απλές ή και πιο σύνθετες email καμπάνιες χρησιμοποιώντας τις προηγμένες δυνατότητες που προσφέρει η πλατφόρμα του emailwave.

 

  Έτοιμα templates Ανέβασμα newsletter από αρχείο
Ξεκινήστε τη νέα email καμπάνια σας χρησιμοποιώντας ένα από τα δωρεάν έτοιμα templates του emailwave. Παρέχουμε μια σειρά από επαγγελματικά πρότυπα templates για να σας βοηθήσουμε να ξεκινήσετε. Δημιουργείστε τα newsletters σας ανεβάζοντας συγκεκριμένα αρχεία. Συγκεκριμένα, μπορείτε να ανεβάσετε αρχεία WORD, ΗΤΜL ή ιστοσελίδες στο emailwave και να τα αποστείλετε σαν newsletter.
Εύκολη επεξεργασία μέσω HTML Editor Ενσωμάτωση Google Analytics
Σχεδιάστε και επεξεργαστείτε εύκολα τα newsletters σας χωρίς να χρειάζεται να έχετε γνώσεις προγραμματισμού, χρησιμοποιώντας τον προηγμένο ΗΤML Εditor του emailwave. Ενεργοποιήστε και ενσωματώστε εύκολα το Google Analytics στα newsletters σας ώστε να μπορείτε εύκολα να παρακολούθείτε τα clicks και click through rates που προήλθαν από το newsletter στο site σας.
  Διαχείριση εικόνων και αρχείων
Ανεβάστε και αποθηκεύστε εκατοντάδες εικόνες και αρχεία στη πλατφόρμα του emailwave, στο format που θέλετε, συμπεριλαμβανομένων JPEG, GIF, PDF, PNG και Word. Η προσθήκη και η διαχειριση των εικόνων και των αρχείων σας δεν ήταν ποτέ ευκολότερη. Επιπλέον, το emailwave διαθέτει ειδική επιλογή για ανέβασμα πολλών αρχείων ταυτόχρονα ή ανεβάσμα αρχείου .Zip.