Εύκολη αποστολή email

Αποστείλτε εύκολα τα newsletters σας τώρα ή προγραμματίστε την αποστολή τους σε μελλοντική ώρα και ημερομηνία. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αποστείλετε τις email καμπάνιες που επιθυμείτε, από την αποστολή ενός απλού newsletter μια φορά έως την αποστολή αυτοματοποιημένων απαντητικών emails στους συνδρομητές σας.

 

Άμεσο testing Αποστολή σε λίστα παραληπτών
Δείτε πώς θα εμφανίζονται τα email σας στους μεγαλύτερους email clients όπως: Outlook, Gmail, Yahoo, Hotmail, κ.α. Διαπιστώστε λάθη που μπορεί να υπάρχουν στην εμφάνισή τους και διορθώστε τα εύκολα και γρήγορα. Aποστολή email campaigns από οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή, σε λίστες παραληπτών. Επιλέξτε εύκολα το newsletter και τη λίστα παραληπτών στην οποία θέλετε να γίνει η αποστολή σας, χωρίς κανένα περιορισμό στον αριθμό των παραληπτών ανά αποστολή.
Εξελιγμένες επιλογές αποστολής
Προγραμματίστε την αποστολή των emails σας για συγκεκριμένη μέρα και ώρα που επιθυμείτε ώστε να μην ανησυχείτε να τα αποστείλετε τώρα. Το emailwave σας επιτρέπει επίσης να ενεργοποιήσετε την αποστολή αυτοματοποιημένων emails κάθε φορά που θέλετε να ενημερώσετε τους συνδρομητές σας για κάποιο γεγονός όπως νέες εγγραφές ή διαγραφή από τη λίστα συνδρομητών σας.