Προηγμένες ρυθμίσεις

 

   Ρυθμίσεις λογαριασμού      Ρυθμίσεις Header / Footer
Το emailwave σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το λογαριασμό σας όπως εσείς επιθυμείτε παρέχοντας σας προηγμένες ρυθμίσεις όπως ενσωμάτωση Google Analytics, επιλογή έκδοσης HTML Εditor καθώς και ρυθμίσεις για τις λίστες παραληπτών σας. Η πλατφόρμα του emailwave εμφανίζει αυτόματα την επιλογή του Unsubscribe στο Footer των απεσταλμένων emails. Οι Ρυθμίσεις Header / Footer σας επιτρέπουν να ορίσετε το header και το footer των email σας σύμφωνα με το προφίλ και τα χρώματα της εταιρίας σας.
  Διασύνδεση μέσω APIs
Το emailwave παρέχει ανοιχτά και ασφαλή APIs που επιτρέπουν πολλαπλές διασυνδέσεις με συστήματα όπως CRM, ERP, web analytics και άλλες εφαρμογές. Η πλατφόρμα του emailwave μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή πληροφόρησης για αυτά τα συστημάτα σχετικά με δεδομένα όπως νέοι συνδρομητές και αποτελεσματικότητα εμπορικής καμπάνιας. Πρόκειται για μια 360° προσέγγιση που επιτρέπει σε κάθε ενέργεια μάρκετινγκ να αναλυθεί πλήρως για επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος.